Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň merkezi edarasynda TGÝMJ-niň hünärmenleri bilen Birleşen Millitler Guramasynyň Türkmenistandaky bosgunlar boýunça bölüminiň Merkezi Aziýanyň komissary şeýle hem “Keýik Okara” jemgyýetçilik guramasynyň işgärleri.

Bu tabşyryk, Türkmenistan hökümiýetiniň we BMG Bosgunlar işi boýunça Ýokary Komissaryň edarasynyň 2023-nji ýyldaky bilelikdäki hereket edýän meýilnamasyny durmuşa geçirmegiň çäginde biziň ýurdumyza sapara geldiler. Bilermenler toparyna Merkezi Aziýanyň bosgunlar boýunça wekili Hans Fridrih Şodder BMG BMGK –nyň baş hukuk geňeşçisi Rano Saýdumarowa, bosgunlar meselesi boýunça geňeşçisi Sergeý Gaýna hem-de Taslama dolandyryş gözegçiliginiň hünärmeni Bekzat Jakupow.

“Resminamasyz we raýatlygy bolmadyk adamlara hukuk kömegi” taslamasynyň durmuşa geçirilmeginiň dowamy baradaky  ýygnaga gatnaşyjylar, raýaty azaltmak we öňüni almak babatynda aýry-aýry ýagdaýlarda hukuk kömegi goldawy mundan beýläk-de üpjün etmek barada maslahat geçirildi şeýle hem bilelikde geçirilen Kodesk girizmelerine TGÝMJ-niň we “Keýik Okara” hünärmenleri gatnaşdy.

Raýatlygyn bolmadyk adamlaryň ýagdaýyny ykrar etmegiň tertibi barada has giňişleýin maglumat üçin:

 Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti,

Aşgabat koç 2022(Alişera Nowaýy) jaý 116.1  tel: +99312 931510

 Bu e-mail adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Iyun 2024
Du Si Ca Pe An Se Ye
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
12926798
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1747
18150
357912
602266
12926798

Siziň IP: 3.236.142.143
2024-06-19