BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Balkan welaýat bölüminiň Etrek  etrap şahamçasynyň  Etrek etrabynyň Sport toplumynda  okuwçylañ we talyplaryň arasynda “Türkmen Milli Göreşi” ady bilen sport çäresi geçirildi.

Milli göreş çykyşlaryndan soňra sagdyn durmuş ýörelgesi saglyga päskel berjek zyýanly endiklerden  ýaş nesilleriň daşda durmaklary barada gürrüňdeşlik geçirildi Ýaş nesilleriň giň dünýä garaýyşly bolup ýetişmegi ugrunda ýurdymyzda ähli-şertler döredilendigi barada giňişleýin aýdylyp geçildi.

 

 

 

 

10624251
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
21588
21109
549243
574138
10624251

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26