BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Mary welaýat bölüminiň hünärmenleri harby bölüminiň esgerlerine we ofiserlerine ynsanperwerlik ýol-ýörelgelerini barada wagyz-nesihat seminaryny geçirdiler. Duşuşugyň esasy mowzugy Halkara ynsanperwerlik hukugydy.

Okuw-maslahadyna gatlaşanlar Gyzyl Ýarymaý we Gyzyl Haç Hereketiniň nyşanlary bilen tanyşdyryp, täsirli gürrüňler berdiler. Şeýle hem, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň welaýat bölüminiň hünärmenleri bu geçirilen okuw-maslahady ynsanperwerlik taslamasyndan ugur alýandyklaryny aýdyp berdiler.

10623095
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
20432
21109
548087
574138
10623095

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26