BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

TGÝMJ-niň işgärleri hem meýletinçileri Beýik Watançylyk urşynyň 78 ýyllygyny bellenýän güni frontyň weteranlaryny we uruş döwrüniň çagalaryny gutladylar.

Bu ýatlama güni uruş ýyllarynyň sazy bilen güller we sowgatlar  gowşuryldy. Ýaş meýletinçiler weteranlaryň hekaýalaryny uly üns bilen diňläp olaryň gözünden şatlyk we buýsanç ýaşlary döküldi. Bu duşuşyk ýaşlar üçin durmuş sapagyna öwrüldi, olar biz üçin janyny, saglygyny gaýgyrman biziň şu günki asuda asmanymyza ýetirildi

 

 

 

10623184
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
20521
21109
548176
574138
10623184

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26