BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

 Awaza milli syýahatçylyk zolagynda ilkinji kömek boýunça tälimçileri taýýarlamak üçin okuw-türgenleşik sapagy geçirildi. Oňa ýurduň ähli welaýatyndan we Aşgabat şäherinden jemi 17 adam gatnaşdy.

  Gyzyl Ýarymaý Mulli jemgyýetiniň işgärlerini bäş güniň içinde ilkinji ruhy goldaw we lukmandan deslapky ilkinji kömek bermekligiň tälimlerini öwretmek okuw kursyny geçmek bilen gözükdirijileri taýýarlandy. Okuw wagtynda Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Federasiýasynyň wideo arkaly materiallary we modullary,  tälimçiler üçin görkezmeler ulanyldy. 

  Okuw-maslahaty tamamlanandan soň gatnaşyjylara 40 sagatlyk okuw-maslahatynyň tälimçilik şahadatnamasy berildi.

 

 

 

 

 

10624146
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
21483
21109
549138
574138
10624146

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26