BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Ahal welaýat bölüminiň işgärleri Bütündünýä saglyk gününe bagyşlanan aýyň meýilnamasynyň çäginde birnäçe öňüni alyş we okuw çärelerini geçirdiler.

Sport çäreleri we okuw maslahaty çagalar bakja-bagynda,okuw mekdeplerinde, edaralarda hem-de oba ýaşaýjylarynyň arasynda söhbetdeşlik geçirildi. Olaryň esasy mowzuklary ýokanç we ýokanç däl keseller, dogry iýmitlenmek, arassaçylyk düzgünleri berjaý etmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini saklamagyň ähmiýeti we sport bilen meşgullanmak barada boldy.

 

 

 

10623822
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
21159
21109
548814
574138
10623822

Siziň IP: 18.206.194.21
2023-09-26