BAŞ SAHYPA

Habarlar

Biz Barada

MODUL

Makala

GALEREÝA

Habarlaşmak

Meýletinçi bolmak

Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň işgärleri we meýletinçileri 2023-nji ýylyň mart  aýynda Watany gülläp öwüsýän ýurda öwürmek boýunça giň gerimli maksatnamanyň çäginde başlanan täze başlangyç möwsümine gatnaşdy. Türkmen raýatlarynyň hemmesiniň gatnaşýan köpçülikleýin agaç nahallaryny oturtmak çäresi Milli bahar baýramy bolan Halkara Nowruz baýramynyň öňisyrasynda däbe öwrüldi.

Türkmensitanyň Gyzyl Ýarymaý  Milli jemgyýetiniň işgärleri we pudak edaralary tarapyndan ekilen nahallary gelejekde çagalarymyzyň oýnajak gülli bag-bakjalygyna öwrüler ýaly ekin işleri geçirildi.

 

 

Iyun 2023
Du Si Ca Pe An Se Ye
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
8531832
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
24681
26709
271188
606278
8531832

Siziň IP: 3.235.147.50
2023-06-10