Habarlar

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ynsanperwer kömeginiň goşmaça toplumyny, ýagny 60-dan gowrak elektro-gyzdyryjy enjamlary we beýleki zerur önümleri Türkiýe döwletine iberdi.
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti dostlukly Türkiýe döwletine ynsanperwerlik kömegini yzygiderli ugradýar.
Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti ynsanperwerlik kömegini paýlamaklygy ýokary derejede alyp barmak üçin tejribeli hünärmenler bilen işleşmekligi ýola goýýar.

 

 

11737429
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
18531
19346
358930
619278
11737429

Siziň IP: 44.201.97.0
2024-04-18