Habarlar

    Türkmenistanyñ Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniñ Balkan welaýat bölüminiñ işgärleri we meýletinçileri tarapyndan dekabr aýynyñ 03-ne Halkara maýyplar gününe bagyşlanan Balkan welaýat Saglygy dikeldiş okuw-terbiýeçilik toplumynda terbiýelenýän hereketi çäkli çagalaryñ arasynda baýramçylyk çäresi geçirildi. Baýramçylyk çärede çagalar Watanymyzy, Hormatly Prezidentimizi wasp edýän goşgular, aýdymlar bilen çykyş etdiler. Olar, hut özleriniñ çaga ýüreklerinden Hormatly Prezidentimiziñ gurduryp beren arassa, ýagty şu ajaýyp toplumynda okap bilýändyklerine buýsanyp alkyş sözlerini aýtdylar.
  Çäräniň dowamynda welaýat bölüminiň meýletinçiler çagalar bilen özara sohbetdeş boldular. Soňra meýletinçiler TGÝMJ-niň Balkan welaýat bölümi tarapyndan çärä gatnaşan ähli çagalara sowgatlar gowşurdylar.

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4157857
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2269
3757
45281
94698
4157857

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-20