Habarlar

    TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň “Bütindünýä meýletinçiler” güni mynasybetli meýletinçileriň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça geçirilen ýaryşy.
   5-dekabr “Bütindünýä meýletinçiler” güni mynasybetli TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdirliginiň wekilleri bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 05-nji dekabrynda Daşoguz şäheriniň ýöriteleşdirilen Olimp sport mekdebinde meýletinçileriň arasynda sportuň woleýbol görnüşi boýunça ýaryş geçirildi. Ýaryş örän gyzykly we çekeleşikli geçdi. Ýaryşda ýeňiji bolan meýletinçilere welaýat bölümi tarapyndan höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy. Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly yzygiderli türgenleşigiň adamy diňe bir beden taýdan taplamak bilen çäklenmän, eýsem onda güýçli erkliligi, düzgün-nyzamlylygy, zähmete söýgüni we maksadaokgunlygy terbiýeleýär.
     Biziň ýurdumyzda, ilatyň saglygy we bagtyýarlygy baradaky hemmetaraplaýyn alada döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4157891
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2303
3757
45315
94698
4157891

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-20