Habarlar

      Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň we Aşgabat şäheriniň Saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň gurnamagynda ikinji dekabrda toplumyň çagalar bölümleriniň çagalary üçin ,,Biz durmuşyň gülleri” atly baýramçylyk çäresi geçirildi. Çäräniň dowamynda toplumda terbiýelenýän çagalar,,Güljagazlar”, ,,Owlajyklar”, ,,Sport”, ,,Meňli” tanslaryny şeýle-de, ,,Bitaraplyk –ýurdumyzyň ganatydyr” kompozisiýasyny uly höwes bilen ýerine ýetirdiler. TGÝMJ-niň meýletinçisi Ogulgerek Durdyýewa çagalar bilen ,,Watanym Türkmenistan” atly çeper okaýyşyny gurnady. Çäräniň soňunda, çagalar öz terbiýeçiler we myhmanlar bilen sutara düşdiler, myhmanlar bolsa çagalara öz sowgatlaryny gowşurdylar.

 

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4143975
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2768
4021
31399
94698
4143975

Siziň IP: 3.239.51.78
2021-01-16