Habarlar

     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýat bölümi tarapyndan ,,Gaýrat” ýaşlar merkeziniň meýletinçileri üçin okuw çäresi geçirildi. Bu okuw çäresiniň dowamynda meýletinçilere lukmandan deslapky ilkinji kömegi bermegiň endikleri öwredildi. Okuwyň başynda meýletinçilerden öňki synag alyndy. Meýletinçilere okuwyň maksady düşündirilip, olara durmuşda gabat gelýän dürli ýagadaýlarada ilkinji kömegiň berilmeginiň düzgünleri öwredildi we toparlarda tejribe okuwlary geçirildi. Okuwyň dowamynda meýletinçilere wideorolikleri we prezentasiýalary işinde ulanmaklygyň düzgünleri öwredildi. Okuwyň soňunda meýletinçilerden soňky synag alyndy, synagyň netijesi boýunça meýletinçiler gowy bilimleri görkezdiler.

 

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147623
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2539
3877
35047
94698
4147623

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17