Habarlar

    Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty işgärleriniň güni mynasybetli, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti bilen bilelikde baýramçylyk çäresini geçirdiler. Çärede çykyş edenler Hormatly Prezidentimiziň ,,Saglyk“ Döwlet maksatnamasy, ondan gelip çykýan wezipeler, Gahryman Akradagymyzyň eserlerinde, kitaplarynda sagdynlyk düşünjesiniň beýany, şeýle-de sagdyn jemgyýeti kemala getirmekde,,Il saglygy - ýurt baýlygy“ Döwlet saýasaty esasynda alnyp barylýan ählumumy işler hem-de sagdyn bolmakda her bir adamyň öz jogapkärçiligi barada aýdyp geçdiler.
     Baýramçylyk çäresinde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň ,,Bagtyýar owazlar“ medeni merkeziniň aýdym sazly çykyşlary diňlendi.

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147584
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2500
3877
35008
94698
4147584

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17