Habarlar

    TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri, welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen bilelikde, 2020-nji ýylyň 01-nji oktýabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan ykrar edilen Ýaşulularyň halkara güni mynasybetli welaýat häkimliginde şäheriň çäginde ýaşaýan eneler we il ýaşululary bilen baýramçylyk duşuşygyny gurnadylar. Dabaranyň barşynda welaýat bölüminiň meýletinçileriniň we S.A.Nyýazow adyndaky Medeniýet öýüniň sungat ussatlarynyň şeýle hem aýdym-saz toparlarynyň çykyşlary guraldy. Baýramçylyk çäräniň ahyrynda enelere we il ýaşulularyna TGVMJ-niň welaýat bölümi hem-de jemgyýetçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

 

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147472
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2388
3877
34896
94698
4147472

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17