Habarlar

    TGÝMJ-i adam hukuklary we Halkara Ynsanperwerlik Hukugy babatda Türkmenistanyň halkara borçnamalarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça pudakara toparynyň agzasy bolup, bu ugurda ilatyň habarlylygyny ýokarlandyrmakda giň gerimli işleri alyp barýar. TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölümi, Halkara Ynsanperwerlik Hukugynyň ornaşdyrylmagy babatyndaky 2018-2020-nji ýyllar üçin geçirilmeli çäreleriň iş meýilnamasyna laýyklykda, welaýatyň döwlet gullukçylarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda 2020-nji ýylyň 04-nji sentýabrynda Daşoguz şäheriniň Oba hojalyk institutynda ýerleşýän Adam hukuklary boýunça maglumatlar merkezinde talyplaryň we işewür hyzmatdaşlarymyzyň arasynda işçi duşuşygy geçirdi. Duşuşygyň dowamynda welaýat bölüminiň hünärmenleri we meýletinçileri “Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýeti hakynda”, “Gyzyl Ýarymaý we Gyzyl Haç nyşanlaryny peýdalanmak we goramak hakynda” Türkmenistanyň kanunlary barada hem-de Halkara Ynsanperwerlik Hukugy boýunça çykyş edip, wideo şekilleri görkezdiler.

Yanwar 2021
Du Si Ca Pe An Se Ye
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
4147727
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
2643
3877
35151
94698
4147727

Siziň IP: 3.238.70.175
2021-01-17