Çagalaryň tomus dynç alyş möwsüminde Ahal welaýat hakimliginiň, “Bagtyýar nesiller” çagalar sagaldyş we dynç alyş merkezinde TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölüminiň işgärleri tarapyndan “Suwa düşmegiň düzgünleri” atly wagyz-nesihat çäre geçirildi.