Habarlar

     Ýurdumyzda, ýol hadysalarynyň öňüni almak, hereket howpsuzlygyny üpjün etmek üns merkezinde saklanýan wezipeleriniň biri bolup durýar. Şu nukdaýnazardan ugur alyp, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň Daşoguz welaýat bölümi, Daşoguz welaýat Polisiýa müdirliginiň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň wekilleri bilen bilelikde, 2020-nji ýylyň 02-nji maýynda Daşoguz şäheriniň ýöriteleşdirilen 25-nji orta mekdebinde “Köçe ýol hereketiniň ýaş gözegçileri!” atly Daşoguz şäher boýunça tapgyrynyň bäsleşik geçirildi. Bäsleşikde mekdep okuwçylary, ýol hereketiniň howpsuzlyk düzgünleri, kadalary, şeýle-de, TGÝMJ-niň alyp barýan okuwlaryndan öwrenen ýol hadysalarynda ýüze çykyp biläýjek heläkçiliklerde ilkinji kömegi bermegiň düzgünleri boýunça öz bilimlerini görkezdiler. Bäsleşikde ýeňiji bolan toparlara ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy. 

      

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660638
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
5
1580
5
66925
3660638

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-06-01