Habarlar

    TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi, Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän harby bölümlerde geçirilýän çärelere gatnaşyp, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Hereketiniň düzüm birlikleri, Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Halkara Hereketi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň (TGÝMJ) ynsanperwerlik işi, Halkara Ynsanperwerlik Hukugy barada giňişleýin gürrüň berdiler.
     Diňleýjiler Gyzyl Hajyň we Gyzyl Ýarymaýyň nyşanlary, “Gyzyl haçyň we gyzyl ýarymaýyň nyşanlaryny goramak we peýdalanmak hakynda” Türkmenistanyň Kanuny we Halkara Ynsanperwerlik Hukugynyň haýsy ýagdaýlarda ulanylýandygy barada maglumatlary has gyzyklanma bilen diňlediler we sorag jogap alyşdylar.

 

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660563
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1510
1583
66855
92988
3660563

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31