Habarlar

     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan 2020-nji ýylyň aprel aýynyň 7-ne, Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 132 –nji mekdepde 3-4 synp okuwçylarynyň arasynda Bütindünýä Saglyk gününe mynasybetli ,,Sagdyn çagalar Watanymyzyň geljegi“ atly sport çäresini geçirildi. Çäre çagalaryň arasynda diňe bir sport ýaryşlaryny gurnamak bilen çäklenmän, çärede eýsem olara oýunlaryň üsti bilen saglygy berkitmegiň usullary öwredildi. Çagalar, toparlarda saglyk barada sorag-jogap oýunlaryna hem gatnaşdylar. TGÝMJ-niň hünärmenleri okuwçylara, möwsümleýin ýiti respirator kesellerden goranmak, şahsy arassaçylygyň düzgünlerini berjeý etmek barada düşündirdiler. Jemi çärä 80 çaga 5 mugallym gatnaşdy.

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660504
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1451
1583
66796
92988
3660504

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31