Habarlar

     Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň hünärmenleri Aşgabat şäheriniň Baş bilim müdirliginiň orta we ýöriteleşdirilen mekdepleriň, mekdepden daşary bilim edaralarynyň, mekdebe çenli çagalar edaralarynyň 185sany işgärleriniň arasynda 2020 –nji ýylyň 1 –njii çärýeginde tapgyrlaýyn lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlaryny geçirdiler. Okuwlary geçen mugallymlar we terbiýeçiler okuwlaryň örän gyzykly we durmuşdaky ýagdaýlara ýakynlaşdyrylan görnüşde geçirilýändigini belläp, gündeki durmuşda şikeslenmeler ýüze çykanda kömek berlende, bu okuwlarda alan bilimleriniň peýdasynyň boljakdygyny aýtdylar.

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660568
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1515
1583
66860
92988
3660568

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31