Habarlar

     ,,Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda TGÝMJ-niň Ahal welaýat bölümi, Hormatly Prizidentimiziň ilatyň saglygy baradaky aladalaryndan ugur alyp, ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýorelgelerini wagyz etmek, ýaşlary köpçülikleýin sporta çekmek ýaly işleri yzygiderli alyp barýar. Ýakynda, Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň sport mekdebinde Ahal welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty Baş müdürligi we Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti bilen bilelikde sportyň küşt, şaşka görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi. Bu ýaryşa Ahal welaýatynyň etraplarynyň, şäherleriniň mekdep okuwçylarynyň türgenleri gatnaşdylar. Ýaryş diýseň gyzykly we çekeleşikli geçdi. Ýaryşda baýrakly orunlary eýelän okuwçylara TGÝMJ-niň adyndan sowgatlar gowşuryldy.

 

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660533
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1480
1583
66825
92988
3660533

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31