Habarlar

     Ýurdumyzda bedenterbiýä we sporta bolan höwesekleriň sany her ýyl artýar, muny ýurdumyzyň ähli künjeklerinde sport desgalarynyň sanynyň artmagy, ezber türgen bolmak isleýän ýaş nesillerimiziň köpelmegi bilen düşündirip bolar. TGÝMJ-niň Daşoguz welaýat bölüminiň hünärmenleri Daşoguz welaýatynyň sport we ýaşlar syýasatynyň Baş müdirliginiň wekilleri bilen bilelikde 2020-nji ýylyň mart aýynyň 04-05-i aralygynda Daşoguz şäheriniň Ýöriteleşdirilen Olimpiýa ätiýaçlyk sport mekdebinde, 6 ýaşdan 10 ýaşa çenli oglan – gyzlaryň arasynda sportuň küşt görnüşi boýunça sport ýaryşynyň birinjiligi geçirildi. Ýeňiji bolanlanlara welaýat bölümi tarapyndan höweslendiriji sowgatlar gowşuryldy. Türkmen küştçüleriniň halkara ýaryşlarda, şol sanda dünýä çempionatlarynda hem üstünlikli çykyş edýändigini nygtamak gerek. Welaýat bölümi tarapyndan yzygiderli geçirilýän milli birinjilikler bolsa täze zehinleriň ýüze çykmagyna ýardam edýär.

 

Iyun 2020
Du Si Ca Pe An Se Ye
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
3660549
Şu gün
Düýn
Şu aý
Geçen aý
Hemme günler
1496
1583
66841
92988
3660549

Siziň IP: 34.204.176.125
2020-05-31